W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce dotyczącą ryzyka zakażenia wirusem SARS-Cov-2 prosimy o ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w MPGK Darłowo.  Rekomendujemy załatwianie spraw w miarę możliwości na odległość za pomocą dostępnych środków komunikacji: telefonu, fax-u, poczty elektronicznej.


Jednocześnie informujemy, iż Kasa, Sekretariat, Dział Sprzedaży (pokój nr 10), Dział Oczyszczania i Estetyzacji (pokój nr 9) będą dostępne dla interesantów w godzinach od 10 do 12 od dnia 16.03.2020 r. do odwołania.

Do dnia 31.03.2020 r. faktury za zużycie wody i odprowadzanie ścieków będą wystawiane na podstawie odczytów szacunkowych.
 
Dział Sprzedaży tel: (94) 314 53 84
Dział Oczyszczania i Estetyzacji tel: (94) 314 26 11
e-mail: mpgk@mpgkdarlowo.pl
.....

Przypominamy, iż zgodnie z obowiązującą taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków od 20 czerwca będą obowiązywać nowe ceny dostarczanej wody oraz odprowadzanych ścieków.

woda - 3,83zł netto + 8% VAT
ścieki - 6,23zł netto + 8% VAT.....

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Darłowie informuje, iż decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 21.05.2018r. (SZ.RET.070.4.56.2018.MB) została zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla  Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Darłowie na okres trzech lat. Taryfa wchodzi w życie po upływie siedmiu dni od dnia ogłoszenia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. .....

.....

Strona 1 z 1 1
Odwiedziny: 258 714  ,