Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Darłowie
informuje, iż w dniach 16.01.2020 r. (czwartek) i 06.02.2020 r. (czwartek)
można bezpłatnie oddać świąteczną choinkę, po zgłoszeniu telefonicznym (dzień wcześniej) pod nr tel.94 314 26 11lub osobiście dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
przy ul. Chopina 61 w Darłowie
(wtorki i soboty w godz. 800-1600)
 
.....

Najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w rodzinnej atmosferze oraz wielu miłych chwil w Nadchodzącym Nowym 2020 Roku składa

Prezes wraz z pracownikami

.....

Informujemy, iż w związku z Bożym Narodzeniem, Nowym Rokiem oraz Świętem Trzech Króli jednorazowo ulega zmianie harmonogram wywozu odpadów komunalnych tj.:


 
 
24 XII 2019 (wtorek) – rejon wtorkowy + środowy
27 XII 2019 (piątek) – rejon czwartkowy
28 XII 2019 (sobota) – rejon piątkowy
31 XII 2019 (wtorek) – rejon wtorkowy + środowy
 
 
7 I 2020 (wtorek) – rejon poniedziałkowy + wtorkowy
.....

Przypominamy, iż zgodnie z obowiązującą taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków od 20 czerwca będą obowiązywać nowe ceny dostarczanej wody oraz odprowadzanych ścieków.

woda - 3,83zł netto + 8% VAT
ścieki - 6,23zł netto + 8% VAT.....


.....

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Darłowie informuje, iż decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 21.05.2018r. (SZ.RET.070.4.56.2018.MB) została zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla  Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Darłowie na okres trzech lat. Taryfa wchodzi w życie po upływie siedmiu dni od dnia ogłoszenia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. .....

W związku z podjęciem Uchwały nr XV/112/2015 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 28 października 2015 r informuje się, iż od stycznia 2016 r. właściciele wszystkich nieruchomości znajdujących się w Darłowie są zobowiązani do złożenia do tutejszego Urzędu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez waścicieli nieruchomości niezamieszkałych i nieruchomości w części zamieszkałych oraz w części niezamieszkałych położonych na terenie Miasta Darłowo.

!!! WAŻNE !!!

W związku z powyższym nasze przedsiębiorstwo z dniem 01.01.2016 zaprzestanie naliczania opłat za wywóz nieczystości stałch w ramach obowiązujących umów, które należy wypowiedzieć. Opłaty naliczane będą przez UM Darłowo w oparciu o złożoną deklarację.
(Brak wypowiedzenia nie będzie skutkował dalszemu naliczaniu opłat, ponieważ zostaną one wyłączone automatycznie dla wszystkich obsługiwanych przez nas kontrahentów.)
.....

.....

Strona 1 z 1 1
Odwiedziny: 248 678  ,