Cennik

Usługa Jm. cena netto cena brutto
Dostawa wody 1 m3 3,83 zł 4,14 zł
Odprowadzenie ścieków 1 m3 6,23 zł 6,73 zł
 
 

Cennik szczegółowy
Podane stawki są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT
 
Usługa kwota/j.m. VAT
 
Cennik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
     
Samochód specjalistyczny SCK-4 VUKO    
   - udrażnianie kanałów rurowych pod ciśnieniem 195 zł/godz 8%
   - wywóz nieczystości płynnych 4,0 m3 120 zł/godz 8%
Wywóz nieczystości płynnych 4,5 m3 120 zł/godz 8%
Agregat prądotwórczy z obsługą 150 zł/godz 23%
Udrażnianie kanalizacji urządzeniem wysokociśnieniowym HR-500 130 zł/godz 23%
Udrażnianie kanalizacji spiralą elektryczną 115 zł/godz 23%
urządzenie do sprawdzania połączeń z obsługą (zadymiacz) 150 zł/godz 23%
urządzenie do wykrywania urządzeń metalowych z obsługą 150 zł/godz 23%
Monitorowanie kanalizacji kamerą 45 zł/mb 23%
Wynajem ubijaka drogowego z obsługą 90 zł/godz 23%
Wynajem młota udarowego z obsługą 60 zł/godz 23%
Opłata za odbiór przyłączy wod - kan 100 zł/szt 23%
Opłata z uniemożliwienie odbioru z winy odbiorcy 150 zł 23%
Opłata za ponowne podłączenie do sieci wod – kan 200 zł/szt 23%
Nawiert na rury stalowe i żeliwne 400 zł/szt 23%
Nawiert na PCV lub PE 400 zł/szt 23%
Zgrzewanie na rurach PE i PCV 80 zł/godz 23%
Wynajem geofonu z obsługą 250 zł/godz 23%
Opłata za plombowanie wodomierzy 15  zł/szt  
Opłata za zerwanie plomby:
   - gdy niezwłocznie powiadomiono dostawcę 25 zł  
   - gdy nie powiadomiono dostawcy 250 zł  
 
Opłaty za usługi świadczone przez GTS

Wynajem sprzętu

Koparka JCB3CX 90 zł/godz 23%
Podnośnik P-183 85 zł /godz 23%
Wynajem ciągnika z przyczepą 80zł/godz 23%
Sprzątanie mechaniczne dróg, placów 150zł/godz 23%
Odśnieżanie mechaniczne dróg, placów 100zł/godz 23%
Wynajem samochodu dostawczego 1,6zł/km 23%
Wynajem samochodu ciężarowego – 26 ton 3,60zł/km 23%
Wynajem samochodu ciężarowego – 18 ton 3,00zł/km 23%
Koszenie mechaniczne  terenów zielonych 120zł/godz 23%
Usługi warsztatowe
Spawanie gazowe 40zł r/godz 23%
Spawanie elektryczne w osłonie CO² 35zł r/godz 23%
Usługi tokarskie 40zł r/godz 23%
Pozostałe usługi (naprawa samochodów, naprawa pojemników) 35zł r/godz 23%

Odwiedziny: 258 712  ,