Od 1 maja 2017 nie ulega zmianie cena wody oraz ścieków

2017-04-15
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Darłowie informuje, że w dniu 30.03.2017r Rada Miejska w Darłowie podjęła uchwałę nr XXXVI/268/2017 w sprawie przedłużenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
W związku z powyższym do dnia 30.04.2018r cena netto 1m3 wynosić będzie:
wody – 3,72zł
ścieków – 6,05 zł
Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 8%.
Odwiedziny: 173 559  ,