Ograniczenia w funkcjonowaniu firmy

2020-03-13
 W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce dotyczącą ryzyka zakażenia wirusem SARS-Cov-2 prosimy o ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w MPGK Darłowo.  Rekomendujemy załatwianie spraw w miarę możliwości na odległość za pomocą dostępnych środków komunikacji: telefonu, fax-u, poczty elektronicznej.


Jednocześnie informujemy, iż Kasa, Sekretariat, Dział Sprzedaży (pokój nr 10), Dział Oczyszczania i Estetyzacji (pokój nr 9) będą dostępne dla interesantów w godzinach od 10 do 12 od dnia 16.03.2020 r. do odwołania.

Do dnia 31.03.2020 r. faktury za zużycie wody i odprowadzanie ścieków będą wystawiane na podstawie odczytów szacunkowych.
 
Dział Sprzedaży tel: (94) 314 53 84
Dział Oczyszczania i Estetyzacji tel: (94) 314 26 11
Odwiedziny: 258 715  ,