PSZOK

2014-02-05

PSZOK
PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
ul. Chopina 61, Darłowo

 
Godziny otwarcia:

Wtorek -  1000 – 1800
Sobota -  1000 – 1800
 
 
Odpady przyjmowane nieodpłatnie(wyłącznie po okazaniu zawiadomienia
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
wystawionego przez Urząd Miejski w Darłowie):

 1. makulatura (papier i tektura)
 2. tworzywa sztuczne
 3. szkło opakowaniowe
 4. lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (świetlówki, termometry)
 5. przepracowane oleje
 6. przeterminowane leki
 7. opakowania po rozpuszczalnikach, środkach czyszczących
 8. opakowania po farbach, lakierach, środkach ochrony roślin i drewna
 9. opakowania po aerozolach, domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji
 10. sprzęt elektryczny i elektroniczny
 11. baterie i akumulatory
 12. zużyte kartridże i tonery
 13. metale i złom
 14. odzież i tekstylia
 15. odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów
 16. meble i inne odpady wielkogabarytowe *
 17. budowlane i rozbiórkowe (odpady wyłączone: papa, eternit, azbest) *
 18. zużyte opony **
 
Po przekroczeniu określonych limitów, odpady z pozycji 16-18,
będą przyjmowane odpłatnie
(płatność po otrzymaniu rachunku):
 • odpady wielkogabarytowe  - 99,14 zł brutto za m3
 • gruz - 54,86 zł brutto za m3
 • zmieszane odpady z budowy, remontów - 203,87 zł brutto za m3
 • opona samochodu osobowego lub mniejsza – 4,32 zł brutto za szt.
 • opona samochodu ciężarowego  – 0,43 zł brutto za kg
 

*    do 3 m3     rocznie - nieruchomości jednorodzinne
     do 2,5 m3 rocznie - lokal w nieruchomościach wielorodzinnych
     do 20  m3 rocznie - nieruchomości niezamieszkałe
** do 8 szt. rocznie

PSZOK
HDS_1 HDS_2 PET kontenery
Odwiedziny: 241 680  ,