PSZOK

2014-02-05
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

ul. Chopina 61, Darłowo


 
Godziny otwarcia:
 
Wtorek -  1000 – 1800 
Sobota -  1000 – 1800 
 
 
Surowce przyjmowane nieodpłatnie (po okazaniu zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wystawionego przez Urząd Miejski w Darłowie):
 1. makulatura (papier i tektura)
 2. tworzywa sztuczne
 3. szkło opakowaniowe
 4. opakowania wielomateriałowe
 5. lampy fluorescencyjne (świetlówki, rtęciówki, itp.)
 6. akumulatory ołowiowe, niklowo-kadmowe
 7. baterie alkaliczne i pozostałe
 8. oleje silnikowe przepracowane
 9. przeterminowane lekarstwa, termometry
 10. opakowania po rozpuszczalnikach
 11. opakowania po farbach i lakierach
 12. chemikalia
 13. zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, w tym zawierające freony
 14. metale i złom
 15. odzież i tekstylia
 16. meble i inne odpady wielkogabarytowe *
 17. budowlane i rozbiórkowe (odpady wyłączone: papa, eternit, azbest) *
 18. odpady ulegające biodegradacji (trawa, liście, gałęzie) **
 19. zużyte opony z samochodów osobowych ***
 
Po przekroczeniu określonych limitów, odpady z pozycji 16-19, będą przyjmowane odpłatnie (płatność po otrzymaniu rachunku):
 • odpady wielkogabarytowe (82,35 zł brutto za m3)
 • gruz (54,86 zł brutto za m3)
 • zmieszane odpady z budowy, remontów (203,87 zł brutto za m3)
 • odpady ulegające biodegradacji (70,20 zł brutto za m3)
 
 
* do 3 m3 rocznie - nieruchomości jednorodzinne; do 2,5 m3 rocznie -lokal w nieruchomościach wielorodzinnych; do 20 m3 rocznie - nieruchomości niezamieszkałe
** do 4 800 l rocznie (40 worków 120 l) - nieruchomości zamieszkałe, w części zamieszkałe oraz w części
niezamieszkałe; do 9 600 l rocznie (80 worków 120 l) - nieruchomości niezamieszkałe
*** do 8 szt. rocznie
PSZOK
HDS_1 HDS_2 PET kontenery
Odwiedziny: 182 837  ,