Tymczasowe przedłużenie aktualnie obowiązujących taryf

2018-04-30
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Darłowie informuje, że złożony wniosek taryfowy do nowego regulatora jest cały czas w trakcie weryfikacji.

Do czasu wydania decyzji zatwierdzającej nowe taryfy przez Wody Polskie obowiązują dotychczasowe ceny za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki oraz abonamentu.
Odwiedziny: 176 442  ,