Zmiany w harmonogramie wywozu nieczystości

Zmiany w harmonogramie dotyczą odpadów segregowanych oraz zmieszanych

1.11 (wtorek) – święto

2.11 (środa) – rejon wtorek + środa

8.11 (wtorek) – rejon wtorek + środa

9.11 (środa) – rejon czwartek

10.11 (czwartek) – rejon piątek

11.11 (piątek ) – święto

26.12 (poniedziałek) – święto

27.12 (wtorek) – rejon poniedziałek + wtorek