Cennik

Typ odbiorcy Cena netto za 1m3 Podatek VAT
woda odbiorcy indywidualni 4,11 8%
działalności gospodarcze 4,27 8%
odbiorcy rozliczani ryczałtowo 4,27 8%
woda na cele ogrodowe 7,79 8%
ścieki odbiorcy indywidualni 6,72 8%
działalności gospodarcze 7,05 8%
odbiorcy rozliczani ryczałtowo 7,05 8%

USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ WARSZTAT I TRANSPORT

 

TRANSPORT

 

 

 

Opis czynności

Jednostka

Cena netto

1

Wynajem sprzętu

koparko — ładowarka

koparka z młotem hydraulicznym

podnośnik P-183

godz.

godz.

godz.

90,00 zł

200,00 zł

85,00 zł

2

Wynajem ciągnika z przyczepą

godz.

80,00 zł

3

Sprzątane mechaniczne dróg, placów i parkingów (zamiatarka)

placów i arkin ów zamiatarka

godz

150,00 zł

4

Odśnieżanie mechaniczne dróg, placów i parkingów (pługi śnieżne)

godz.

120,00 zł

5

Wynajem samochodu dostawczego

km

2 00 zł

6

Wynajem samochodu ciężarowego (26 ton)

km

5,00 zł

7

Wynajem samochodu ciężarowego (18 ton)

km

4 00 zł

8

Koszenie mechaniczne terenów zielonych kosiarka (bijakowa)

godz.

120,00 zł

 

 

 

 

 

WARSZTAT

 

 

 

Opis czynności

Jednostka

Cena netto

  1

Spawanie gazowe

rg

40 00 zł

2

Spawanie elektryczne w osłonie CO2

rg

40,00 zł

  3

Usługi tokarskie

rg

40 00 zł

4

Pozostałe usługi (naprawa samochodów, naprawa pojemników i roboty blacharskie)

rg

35,00 zł

UWAGA! W dni wolne od pracy (sobota, niedziela oraz w dni świąteczne) oraz w godzinach nocnych (21:00 — 05:00) ceny powyższych usług podwyższa się o 50 %

USŁUGI KANALIZACYJNE

Lp.

Opis czynności

Jednostka

Cena netto

1.

Czyszczenie kanałów rurowych sieci zewnętrznej o średnicy Ø 0,40 m

mb

55,00 zł

2.

Czyszczenie studzienek ściekowych o średnicy wewnętrznej do Ø 600 mm

Szt.

220,00 zł

3.

Czyszczenie studzienek rewizyjnych o średnicy wewnętrznej od Ø 600 mm do Ø 1200 mm

Szt.

300,00 zł

4.

Czyszczenie studzienek rewizyjnych o średnicy wewnętrznej od Ø 1200 mm do Ø 2000 mm

Szt.

540,00 zł

 

USŁUGI KANALIZACYJNE Z UŻYCIEM SPRZĘTU

Lp.

Opis czynności

Jednostka

Cena netto

1.

Samochód specjalistyczny WUKO SCK-4

udrażnianie kanałów rurowych
pod ciśnieniem

rg

270,00 zł

 wywóz nieczystości płynnych do 4,0 m3

150,00 zł

wywóz nieczystości płynnych do 4,5 m3

160,00 zł

2.

Udrażnianie kanałów rurowych urządzeniem wysokociśnieniowym HR-500

rg

160,00 zł

3.

Zaślepienie przyłącza kanalizacyjnego

szt.

210,00 zł

4.

Przywrócenie przyłącza kanalizacyjnego do użytkowania (usunięcie zaślepienia)

szt.

210,00 zł

5.

Agregat prądotwórczy z obsługa

rg

165,00 zł

6.

Urządzenie do sprawdzania połączeń z obsługa.

Praca urządzenia razem z agregatem

rg

220,00 zł

7.

Urządzenie do wykrywania urządzeń metalowych z obsługą

rg

165,00 zł

8.

Wynajem ubijaka drogowego z obsługą

rg

200,00 zł

9.

Wynajem młota udarowego z obsługą

rg

200,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dif]> <![if !mso]>

<![endif]>

wodomierza do DN 25mm

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

 

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

szt.

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

 

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

250,0

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

0

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

 

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

 

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

2

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

.

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

 

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

Wymiana uszkodzonego przez

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

 

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

klienta wodomierza od DN 25mm

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

 

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

do DN

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

 

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

40mm

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

 

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

 

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

szt.

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

 

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

300,0

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

0

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

 

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

 

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

3

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

.

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

 

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

Wymiana uszkodzone

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

go

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

pr

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

zez klienta

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

wodomierza powyżej DN40mm do

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

 

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

DN80mm

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

 

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

 

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

szt.

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

 

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

400,0

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

0

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

 

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

 

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

4

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

.

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

 

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

Plombowanie wodomierza

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

 

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

 

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

szt.

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

 

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

  

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

60,00 zł

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

 

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

5

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

.

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

 

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

Opłata za zerwanie plomby gdy

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

niezwłocznie powiadomiono dostawc

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

ę

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

 

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

 

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

s

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

zt.

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

 

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

               

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

60,00 zł

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

 

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

6

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

.

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

 

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

Opłata za zerwa

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

nie plomby gdy nie

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

p

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

owi

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

ado

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

miono dostawcę

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

 

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

 

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

s

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

zt.

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

 

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

          

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

 

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

2000,00 zł

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

 

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

7

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

.

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

 

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

Nawi

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

e

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

rt na rury stalowe i

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

 

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

żeliwne

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

 

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

(prywatne

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

instalacje)

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

 

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

 

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

s

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

zt.

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

 

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

450,0

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

0

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

 

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

 

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

8

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

.

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

 

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

Nawiert na rury PCV i PE

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

 

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

(prywatne

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

instalacje)

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

 

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

 

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

s

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

zt.

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

 

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

 

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

450,0

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

0

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

 

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

 

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

9

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

.

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

 

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

Zgrzewanie rur PE i PCV

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

 

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

 

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

    

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

 

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

s

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

zt.

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

 

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

           

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

  

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

150,

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

00

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

 

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

10.

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

 

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

Dowóz wody beczkowozem na zlecenie

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

klienta

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

 

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

 

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

    

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

r

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

g

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

 

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

             

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

160,00 zł

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

 

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

11

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

.

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

 

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

 

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

Za 1 km dojazdu

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

 

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

do klienta

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

 

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

24,00 zł

<![if !mso]>

<![endif]> <![if !mso]>

<![endif]>

 

<![if !mso]>

<![endif]> USŁUGI WODOCIĄGOWE

– w przypadku wymiany wodomierza cena nie obejmuje jego wartości

USŁUGI W ZAKRESIE WOD.-KAN.

Lp.

Opis czynności

Jednostka

Cena netto

29.

Wydanie warunków technicznych

szt.

0,00 zł

30.

Uzgodnienie dokumentacji technicznej sieci

szt.

0,00 zł

31.

Uzgodnienie branżowe

szt.

0,00 zł

32.

Opłata za odbiór przyłączy wod.-kan.

szt.

0,00 zł

33.

Opłata za ponowne podłączenie do sieci wod.-kan.

szt.

250,00 zł

34.

Opłata za demontaż wodomierza nie należącego do Spółki (np. wodomierz ogrodowy, budowlany)

szt

250,00 zł

35.

Opłata za montaż wodomierza nie należącego do Społki (np. wodomierz ogrodowy, budowlany)

szt

250,00 zł

36.

Nadzór branżowy

rg

300,00 zł

35.

Stawka roboczogodziny pracownika zakładu wod. — kan.

rg

65,00 zł

 

CENNIK USŁUG ZAKŁADU OCZYSZCZANIA MIASTA

Lp.

Kod odpadu

Odbiór i zagospodarowanie odpadów

Stawka VAT

j.m.

Cena brutto (zł)

1

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

8%

m3

100,00 zł

2

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury – worek 60 l.

8%

szt.

10,50 zł

3

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury – worek 120l.

8%

szt.

21,00 zł

4

15 01 02

Opakowania z tw. sztucznych

8%

m3

100,00 zł

5

15 01 02

Opakowania z tw. sztucznych – worek 60 l.

8%

szt.

10,50 zł

6

15 01 02

Opakowania z tw. sztucznych – worek 120 l.

8%

szt.

21,00 zł

7

15 01 04

Opakowania z metali

8%

m3

100,00 zł

8

15 01 04

Opakowania z metali – worek 60 l.

8%

szt.

10,50 zł

9

15 01 04

Opakowania z metali – worek 120 l.

8%

szt.

21,00 zł

10

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

8%

m3

100,00 zł

11

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe – worek 60 l.

8%

szt.

10,50 zł

12

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe – worek 120 l.

8%

szt.

21,00 zł

13

15 01 07

Opakowania ze szkła

8%

m3

100,00 zł

14

15 01 07

Opakowania ze szkła – worek 60 l.

8%

szt.

10,50 zł

15

15 01 07

Opakowania ze szkła – worek 120 l.

8%

szt.

21,00 zł

16

16 01 03

Zużyte opony (z samochodu osobowego lub mniejsze)

8%

szt.

8,00 zł

17

16 01 03

Zużyte opony (z samochodu ciężarowego)

8%

kg

2,00 zł

18

16 02 16

Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione  w 16 02 15 (tonery)

8%

kg

8,00 zł

19

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

8%

m3

100,00 zł

20

17 01 02

Gruz ceglany

8%

m3

100,00 zł

21

17 01 03

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

8%

m3

200,00 zł

22

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

8%

m3

350,00 zł

23

17 02 01

Drewno

8%

m3

100,00 zł

24

17 02 02

Szkło (budowlane, np. okienne)

8%

kg

1,00 zł

25

17 02 03

Tworzywa sztuczne (ramy okienne, panele, rury PCV)

8%

kg

3,50 zł

26

17 03 80

Odpadowa papa

8%

kg

1,50 zł

27

17 05 04

Gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03

8%

m3

100,00 zł

28

17 09 04

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01,
17 09 02 i 17 09 03

8%

m3

400,00 zł

29

20 01 01

Papier i tektura (makulatura gazetowa)

8%

m3

100,00 zł

30

20 01 01

Papier i tektura (makulatura gazetowa)
– worek 60 l.

8%

szt.

10,50 zł

31

20 01 01

Papier i tektura (makulatura gazetowa)
– worek 120 l.

8%

szt.

21,00 zł

32

20 01 21*

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (świetlówki)

8%

kg

4,50 zł

33

20 01 23*

Urządzenia zawierające freony (urządzenia chłodnicze – lodówki, zamrażalki, klimatyzatory)

8%

kg

1,00 zł

34

20 01 23*

Urządzenia zawierające freony (urządzenia chłodnicze – lodówki, zamrażalki, klimatyzatory)zdekompletowany

8%

kg

4,50 zł

35

20 01 32

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

8%

kg

6,00 zł

36

20 01 33*

Baterie   i   akumulatory   łącznie   z   bateriami   i   akumulatorami   wymienionymi w 16 06 01,
 16  06  02  lub  16  06  03  oraz  niesortowane  baterie  i  akumulatory zawierające te baterie

8%

kg

1,00 zł

37

20 01 34

Baterie i akumulatory inne niż wymienione
w 20 01 33

8%

kg

1,00 zł

38

20 01 35*

Zużyte  urządzenia  elektryczne  i  elektroniczne  inne  niż  wymienione  w  20  01  21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (telewizory, monitory)

8%

kg

1,00 zł

39

20 01 35*

Zużyte  urządzenia  elektryczne  i  elektroniczne  inne  niż  wymienione  w  20  01  21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (telewizory, monitory) – zdekompletowany

8%

kg

4,50 zł

40

20 01 36

Zużyte  urządzenia  elektryczne  i  elektroniczne  inne  niż  wymienione  w  20  01  21, 20 01 23 i 20 01 35 (pralki, kuchenki, zmywarki, drukarki, sprzęt muzyczny i hi-fi, odkurzacze, suszarki, oprawy oświetleniowe, żelazka, wagi, zegary, zabawki, telefony, kalkulatory, komputery, klawiatury, myszki)

8%

kg

1,00 zł

41

20 01 36

Zużyte  urządzenia  elektryczne  i  elektroniczne  inne  niż  wymienione  w  20  01  21, 20 01 23 i 20 01 35 (pralki, kuchenki, zmywarki, drukarki, sprzęt muzyczny i hi-fi, odkurzacze, suszarki, oprawy oświetleniowe, żelazka, wagi, zegary, zabawki, telefony, kalkulatory, komputery, klawiatury, myszki) – zdekompletowany

8%

kg

4,50 zł

42

20 01 38

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

8%

m3

100,00 zł

43

20 01 39

Tworzywa sztuczne (zabawki, krzesła, stoły, skrzynki, kosze, doniczki)

8%

kg

1,50 zł

44

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

8%

m3

193,00 zł

45

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji – worek 60 l.

8%

szt.

15,00 zł

46

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji – worek 120 l.

8%

szt.

30,00 zł

47

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

8%

m3

230,00 zł

48

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – worek 60 l.

8%

szt.

16,00 zł

49

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – worek 120 l.

8%

szt.

32,00 zł

50

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

8%

m3

360,00 zł

 

CENNIK WYNAJMU BOISK PIŁKARSKICH

 

BOISKO SZTUCZNE

Korzystanie doraźne

Korzystanie powyżej 5 jednostek treningowych w okresie 14 dni

L.p.

 

Całe boisko

1/2 boiska

Całe boisko

1/2 boiska

1

Trening lub mecz

300 ZŁ

170 ZŁ

270 ZŁ

153 ZŁ

2

Trening lub mecz z szatnią i oświetleniem

550 ZŁ

310 ZŁ

495 ZŁ

280 ZŁ

3

Trening lub mecz z szatnią

400 ZŁ

220 ZŁ

360 ZŁ

198 ZŁ

4

Trening lub mecz z oświetleniem

450 ZŁ

250 ZŁ

405 ZŁ

225 ZŁ

 

BOISKO TRAWIASTE

L.p.

Całe boisko

1/2 boiska

Całe boisko

1/2 boiska

1

Trening lub mecz

150 ZŁ

85 ZŁ

135 ZŁ

75 ZŁ

 

Dodatkowa 5% zniżka dla klientów , którzy korzystali z naszych boisk w wymiarze co najmniej 10 jednostek treningowych w roku 2021.

Podane w tabeli opłaty dotyczą jednej jednostki treningowej t.j. 1,5 godziny.

Obiekty nie będą wynajmowane bez wcześniejszego uzgodnienia terminów i przesłania zlecenia na adres:

MPGK Sp. z o.o. , ul. 1-go Maja 1, 76-150 Darłowo lub na e-mail: mpgk@mpgkdarlowo.pl

Nie będą przyjmowane zamówienia od podmiotów zalegających z opłatami.

Wyżej podane ceny obowiązują przy złożeniu zamówienia do 30 kwietnia 2022 r.