Cennik

 

Typ odbiorcy

Cena netto za 1m3

Podatek VAT

woda

odbiorcy indywidualni

4,11

8%

działalności gospodarcze

4,27

8%

odbiorcy rozliczani ryczałtowo

4,27

8%

woda na cele ogrodowe

7,79

8%

ścieki

odbiorcy indywidualni

6,72

8%

działalności gospodarcze

7,05

8%

odbiorcy rozliczani ryczałtowo

7,05

8%

     

USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ WARSZTAT I TRANSPORT

 

TRANSPORT

 

 

 

Opis czynności

Jednostka

Cena netto

1

Wynajem sprzętu

·         koparko — ładowarka

·         koparka z młotem hydraulicznym

·         podnośnik P-183

godz.

godz.

godz.

90,00 zł

200,00 zł

85,00 zł

2

Wynajem ciągnika z przyczepą

godz.

80,00 zł

3

Sprzątane mechaniczne dróg, placów i parkingów (zamiatarka)

laców i arkin ów zamiatarka

godz

150,00 zł

4

Odśnieżanie mechaniczne dróg, placów i parkingów (pługi śnieżne)

godz.

120,00 zł

5

Wynajem samochodu dostawczego

km

2 00 zł

6

Wynajem samochodu ciężarowego (26 ton)

km

5,00 zł

7

Wynajem samochodu ciężarowego (18 ton)

km

4 00 zł

8

Koszenie mechaniczne terenów zielonych kosiarka (bijakowa)

godz.

120,00 zł

 

 

 

 

 

WARSZTAT

 

 

 

Opis czynności

Jednostka

Cena netto

  1

Spawanie gazowe

rg

40 00 zł

2

Spawanie elektryczne w osłonie CO2

rg

40,00 zł

  3

Usługi tokarskie

rg

40 00 zł

4

Pozostałe usługi (naprawa samochodów, naprawa pojemników i roboty blacharskie)

rg

35,00 zł

 

·         UWAGA! W dni wolne od pracy (sobota, niedziela oraz w dni świąteczne) oraz w godzinach nocnych (21:00 — 05:00) ceny powyższych usług podwyższa się o 50 %

 

USŁUGI KANALIZACYJNE

Lp.

Opis czynności

Jednostka

Cena netto

1.

Czyszczenie kanałów rurowych sieci zewnętrznej o średnicy Ø 0,40 m

mb

55,00 zł

2.

Czyszczenie studzienek ściekowych o średnicy wewnętrznej do Ø 600 mm

Szt.

220,00 zł

3.

Czyszczenie studzienek rewizyjnych o średnicy wewnętrznej od Ø 600 mm do Ø 1200 mm

Szt.

300,00 zł

4.

Czyszczenie studzienek rewizyjnych o średnicy wewnętrznej od Ø 1200 mm do Ø 2000 mm

Szt.

540,00 zł

 

USŁUGI KANALIZACYJNE Z UŻYCIEM SPRZĘTU

Lp.

Opis czynności

Jednostka

Cena netto

1.

Samochód specjalistyczny WUKO SCK-4

          udrażnianie kanałów rurowych
pod ciśnieniem

rg

270,00 zł

          wywóz nieczystości płynnych do 4,0 m3

150,00 zł

          wywóz nieczystości płynnych do 4,5 m3

160,00 zł

2.

Udrażnianie kanałów rurowych urządzeniem wysokociśnieniowym HR-500

rg

160,00 zł

3.

Zaślepienie przyłącza kanalizacyjnego

szt.

210,00 zł

4.

Przywrócenie przyłącza kanalizacyjnego do użytkowania (usunięcie zaślepienia)

szt.

210,00 zł

5.

Agregat prądotwórczy z obsługa

rg

165,00 zł

6.

Urządzenie do sprawdzania połączeń z obsługa.

Praca urządzenia razem z agregatem

rg

220,00 zł

7.

Urządzenie do wykrywania urządzeń metalowych z obsługą

rg

165,00 zł

8.

Wynajem ubijaka drogowego z obsługą

rg

200,00 zł

9.

Wynajem młota udarowego z obsługą

rg

200,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

 

Opis czynności

 

Jednostka

 

Cena netto

 

1

.

 

Wymiana uszkodzonego przez klienta

wodomierza do DN 25mm

 

szt.

 

250,0

0

 

 

2

.

 

Wymiana uszkodzonego przez

 

klienta wodomierza od DN 25mm

 

do DN

 

40mm

 

 

szt.

 

300,0

0

 

 

3

.

 

Wymiana uszkodzone

go

pr

zez klienta

wodomierza powyżej DN40mm do

 

DN80mm

 

 

szt.

 

400,0

0

 

 

4

.

 

Plombowanie wodomierza

 

 

szt.

 

  

60,00 zł

 

5

.

 

Opłata za zerwanie plomby gdy

niezwłocznie powiadomiono dostawc

ę

 

 

s

zt.

 

               

60,00 zł

 

6

.

 

Opłata za zerwa

nie plomby gdy nie

p

owi

ado

miono dostawcę

 

 

s

zt.

 

          

 

2000,00 zł

 

7

.

 

Nawi

e

rt na rury stalowe i

 

żeliwne

 

(prywatne

instalacje)

 

 

s

zt.

 

450,0

0

 

 

8

.

 

Nawiert na rury PCV i PE

 

(prywatne

instalacje)

 

 

s

zt.

 

 

450,0

0

 

 

9

.

 

Zgrzewanie rur PE i PCV

 

 

    

 

s

zt.

 

           

  

150,

00

 

10.

 

Dowóz wody beczkowozem na zlecenie

klienta

 

 

    

r

g

 

             

160,00 zł

 

11

.

 

 

Za 1 km dojazdu

 

do klienta

 

24,00 zł

 

USŁUGI WODOCIĄGOWE

– w przypadku wymiany wodomierza cena nie obejmuje jego wartości

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USŁUGI W ZAKRESIE WOD.-KAN.

Lp.

Opis czynności

Jednostka

Cena netto

29.

Wydanie warunków technicznych

szt.

0,00 zł

30.

Uzgodnienie dokumentacji technicznej sieci

szt.

0,00 zł

31.

Uzgodnienie branżowe

szt.

0,00 zł

32.

Opłata za odbiór przyłączy wod.-kan.

szt.

0,00 zł

33.

Opłata za ponowne podłączenie do sieci wod.-kan.

szt.

250,00 zł

34.

Opłata za demontaż wodomierza nie należącego do Spółki (np. wodomierz ogrodowy, budowlany)

szt

250,00 zł

35.

Opłata za montaż wodomierza nie należącego do Społki (np. wodomierz ogrodowy, budowlany)

szt

250,00 zł

36.

Nadzór branżowy

rg

300,00 zł

35.

Stawka roboczogodziny pracownika zakładu wod. — kan.

rg

65,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENNIK USŁUG ZAKŁADU OCZYSZCZANIA MIASTA

 

Lp.

Kod odpadu

Odbiór i zagospodarowanie odpadów

Stawka VAT

j.m.

Cena brutto (zł)

1

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

8%

m3

100,00 zł

2

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury – worek 60 l.

8%

szt.

10,50 zł

3

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury – worek 120l.

8%

szt.

21,00 zł

4

15 01 02

Opakowania z tw. sztucznych

8%

m3

100,00 zł

5

15 01 02

Opakowania z tw. sztucznych – worek 60 l.

8%

szt.

10,50 zł

6

15 01 02

Opakowania z tw. sztucznych – worek 120 l.

8%

szt.

21,00 zł

7

15 01 04

Opakowania z metali

8%

m3

100,00 zł

8

15 01 04

Opakowania z metali – worek 60 l.

8%

szt.

10,50 zł

9

15 01 04

Opakowania z metali – worek 120 l.

8%

szt.