Odbiór świątecznych choinek

Informujemy, iż właściciele nieruchomości zamieszkałych i mieszanych mogą nieodpłatnie oddać świąteczną choinkę: 1. Po zgłoszeniu telefonicznym dzień wcześniej tel. (94) 314 26 11 w dniach 19.01.2024 (piątek) i 09.02.2024 r. (piątek) 2. W dniu...

Zmiana cen wody i ścieków (od 31 lipca 2023 do 30 lipca 2024)

Przypominamy, iż zgodnie z obowiązującą taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków od 31 lipca 2023r do 30 lipca 2024r będą obowiązywać nowe ceny dostarczanej wody oraz odprowadzanych ścieków. woda: – odbiorcy indywidualni...

Nowe Taryfy za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Darłowie informuje, iż decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 21.07.2021r. (SZ.RZT.70.63.2021.RaN) została zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla  Miejskiego Przedsiębiorstwa...