Informujemy, iż w związku z Poniedziałkiem Wielkanocnym jednorazowo zmianie ulega harmonogram wywozu odpadów komunalnych tj.:
.....


.....

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Darłowie informuje, że w dniu 30.03.2016r Rada Miejska w Darłowie podjęła uchwałę nr XX/151/2016 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków......

W związku z podjęciem Uchwały nr XV/112/2015 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 28 października 2015 r informuje się, iż od stycznia 2016 r. właściciele wszystkich nieruchomości znajdujących się w Darłowie są zobowiązani do złożenia do tutejszego Urzędu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez waścicieli nieruchomości niezamieszkałych i nieruchomości w części zamieszkałych oraz w części niezamieszkałych położonych na terenie Miasta Darłowo.

!!! WAŻNE !!!

W związku z powyższym nasze przedsiębiorstwo z dniem 01.01.2016 zaprzestanie naliczania opłat za wywóz nieczystości stałch w ramach obowiązujących umów, które należy wypowiedzieć. Opłaty naliczane będą przez UM Darłowo w oparciu o złożoną deklarację.
(Brak wypowiedzenia nie będzie skutkował dalszemu naliczaniu opłat, ponieważ zostaną one wyłączone automatycznie dla wszystkich obsługiwanych przez nas kontrahentów.)
.....

Uwaga! Informujemy, że został wdrożony system płatności masowych realizowany przez BBS w Darłowie.

W związku z tym każdy nasz klient posiada indywidualny numer konta (zamieszczony na rachunku), na który dokonuje wpłat za nasze usługi.

Prosimy o dokonywanie wpłat na nowy numer konta.

Nadmieniamy, że BBS w Darłowie nie pobiera prowizji od wpłat na konta płatności masowych.
.....

.....

Strona 1 z 1 1
Odwiedziny: 116 967  ,