Odbiór świątecznych choinek

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Darłowie informuje, iż w dniach 14.01.2021 r. (czwartek) i 28.01.2021 r. (czwartek) można bezpłatnie oddać świąteczną choinkę, po zgłoszeniu telefonicznym (dzień wcześniej) pod nr tel. 94 314...

Zmiana cen wody i ścieków (20 czerwca)

Przypominamy, iż zgodnie z obowiązującą taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków od 20 czerwca będą obowiązywać nowe ceny dostarczanej wody oraz odprowadzanych ścieków. woda – 3,94zł netto + 8% VATścieki – 6,42zł...

Ograniczenia w funkcjonowaniu firmy

 W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce dotyczącą ryzyka zakażenia wirusem SARS-Cov-2 prosimy o ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w MPGK Darłowo.  Rekomendujemy załatwianie spraw w miarę możliwości na odległość za pomocą dostępnych środków...

Nowe Taryfy za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Darłowie informuje, iż decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 21.05.2018r. (SZ.RET.070.4.56.2018.MB) została zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla  Miejskiego Przedsiębiorstwa...