Uprzejmie informujemy, że w dniu 02.05.2017r. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Darłowie będzie nieczynne, .....

Informujemy, iż w związku z Bożym Ciałem jednorazowo zmianie ulega harmonogram wywozu odpadów komunalnych tj.:
.....

Informujemy, iż w związku ze Świętem Pracy jednorazowo zmianie ulega harmonogram wywozu odpadów komunalnych tj.:
.....


.....

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Darłowie informuje, że w dniu 30.03.2016r Rada Miejska w Darłowie podjęła uchwałę nr XX/151/2016 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków......

W związku z podjęciem Uchwały nr XV/112/2015 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 28 października 2015 r informuje się, iż od stycznia 2016 r. właściciele wszystkich nieruchomości znajdujących się w Darłowie są zobowiązani do złożenia do tutejszego Urzędu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez waścicieli nieruchomości niezamieszkałych i nieruchomości w części zamieszkałych oraz w części niezamieszkałych położonych na terenie Miasta Darłowo.

!!! WAŻNE !!!

W związku z powyższym nasze przedsiębiorstwo z dniem 01.01.2016 zaprzestanie naliczania opłat za wywóz nieczystości stałch w ramach obowiązujących umów, które należy wypowiedzieć. Opłaty naliczane będą przez UM Darłowo w oparciu o złożoną deklarację.
(Brak wypowiedzenia nie będzie skutkował dalszemu naliczaniu opłat, ponieważ zostaną one wyłączone automatycznie dla wszystkich obsługiwanych przez nas kontrahentów.)
.....

.....

Strona 1 z 1 1
Odwiedziny: 120 265  ,