Kategoria: Informacje

Zmiana cen wody i ścieków (od 31 lipca 2021 do 30 lipca 2022)

Przypominamy, iż zgodnie z obowiązującą taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków od 31 lipca 2021r do 30 lipca 2022r będą obowiązywać nowe ceny dostarczanej wody oraz odprowadzanych ścieków. woda: – odbiorcy indywidualni...

Nowe Taryfy za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Darłowie informuje, iż decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 21.07.2021r. (SZ.RZT.70.63.2021.RaN) została zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla  Miejskiego Przedsiębiorstwa...