Zmiany w harmonogramie wywozu nieczystości – (majówka, Boże Ciało)

Zmiany w terminach odbiorów dotyczą zarówno odpadów segregowanych jak i zmieszanych

2.05 – wtorek – rejon poniedziałkowy + wtorkowy

4.05 – czwartek – rejon środowy

5.05 – piątek – rejon czwartkowy

6.05 – sobota – rejon piątkowy

9.06 – piątek – rejon czwartkowy

10.06- sobota – rejon piątkowy