Odbiór świątecznych choinek

Informujemy, iż właściciele nieruchomości zamieszkałych i mieszanych mogą nieodpłatnie oddać świąteczną choinkę:

1. Po zgłoszeniu telefonicznym dzień wcześniej tel. (94) 314 26 11 w dniach 19.01.2024 (piątek) i 09.02.2024 r. (piątek)

2. W dniu odbioru odpadów segregowanych (system workowy) – do dnia 16.02.2024 r. (piątek)

3. Osobiście dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Chopina 61 w Darłowie

(we wtorek i sobotę godzina: 8 -16 ) – cały rok