Zmiana harmonogramu wywozu nieczystości (Boże Ciało)

W związku ze Świętem Bożego Ciała następuje jednorazowa zmiana w odbiorze odpadów zmieszanych i segregowanych

31.05.24 – piątek – rejon czwartkowy

01.06.24 – sobota – rejon piątkowy